Діяльність

Метою (цілями) діяльності Організації є: організація та реалізація наукових досліджень, освітніх та соціальних проектів і програм, сприяння розвитку підприємництва задля вирішення соціально-економічних проблем.

Основними напрямками діяльності Організації в межах чинного законодавства є:

 • співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян і громадами в межах чинного законодавства;
 • взяття участі у співпраці з іноземними неурядовими і міжнародними урядовими організаціями, неухильно дотримуючись міжнародних договорів та діючого законодавства;
 • взаємодія з владними структурами та органами місцевого самоврядування щодо підтримки членів Організації та вирішення нагальних та проблемних питань;
 • сприяння розвитку освіти як однієї з передумов становлення та розвитку підприємництва в Україні;
 • сприяння розробці та впровадженню сучасних освітніх, соціально-правових та інформаційних технологій, методів і форм вирішення проблем забезпечення доступу до освіти та професійного навчання різних верств населення в Україні;
 • пошук фінансової підтримки освітніх проектів та програм, сприяння в проведенні дослідницької та аналітичної діяльності в галузі освіти;
 • організація проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів», форумів, симпозіумів, лекцій та інших заходів з метою набуття і вдосконалення навичок ведення підприємництва;
 • сприяння розвитку підприємництва задля вирішення соціально-економічних проблем;
 • сприяння у здобутті професійних навичок щодо здійснення підприємництва;
 • сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, щодо ведення підприємництва;
 • пошук фінансової підтримки для організації та реалізація освітніх і соціальних проектів та програм з метою нових знань;
 • сприяння у працевлаштуванні та надання інформаційних та консультаційних послуг пов’язаних із працевлаштуванням;
 • соціально-психологічна та правова допомога;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • надання інформаційно–консультаційної допомоги громадам, організаціям, об’єднанням, органами влади і місцевого самоврядування;
 • взяття участі у проведенні аналітичних досліджень;
 • сприяння запровадженню новітніх технологій в управлінні муніципалітетами, органами влади та громадськими організаціями;
 • сприяння прозорій, підзвітній та ефективній діяльності влади та місцевого самоврядування;
 • підвищення ролі громади у процесах прийняття рішень владою та місцевого самоврядування в межах чинного законодавства;
 • проводити іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.